Tag Archives: giá bán

Kiểm tra về giá bán nhà

Bảy năm qua đã thấy sự kiểm tra cao về giá nhà. Điều này đưa ra vấn đề về các vấn đề thuế thu nhập từ vốn nhà cho người dân khi họ bán. Thưởng thức gia đình và nâng cao vốn Sở hữu nhà được coi là một phần của giấc mơ Mỹ.

Trừ lúc bạn vô cộng ko may mắn, chủ nhà dẫn đến việc xây dựng sự giàu với to lớn. Bạn chỉ buộc phải ngồi trong nhà của bạn, thực hiện thanh toán hàng tháng và gặt hái những thuận tiện của sự kiểm tra cao và nâng cao vốn chủ sở hữu. Một chút ánh sáng, tuy nhiên, thể bị mất khi nhắc đến thời kì để bán.

giá bán nhà
giá bán nhà

Thuế nâng cao vốn là vấn đề. Chính phủ liên bang khuyến khích chủ nhà, nhưng cũng muốn 1 đoạn thay đổi khi bạn bán. Thuế lợi tức vốn là 1 tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bạn đã nhận ra từ nhà, sự hóm hỉnh, sự dị biệt giữa giá bạn đã mua và giá bán. Bạn sở hữu thể khấu trừ giá tiền thế chấp, cải tiến và vv, nhưng vẫn còn thuế. May mắn thay, sở hữu 1 số khoản miễn trừ cảng an toàn lớn đối thuế lợi tức gia đình. Nếu bạn độc thân, bạn thể loại trừ khoản lợi nhuận 250.000 đô la đầu tiên khỏi bị đánh thuế.

Nếu bạn đã hôn phối và nộp đơn chung, bạn mang thể hợp nhất miễn trừ cá nhân của mình và bảo vệ 500.000 đô la thứ 1 khỏi bị đánh thuế. Ở tất cả những vùng của đất nước, những miễn trừ này sẽ hoàn toàn bảo vệ bạn khỏi thuế thu nhập từ vốn nhà.

Ngay cả lúc họ không, việc tùng tiệm thuế đáng kể. Để bắt buộc miễn trừ, bạn phải đáp ứng một vài yêu cầu. Rõ ràng, bạn buộc phải đích thực mang nhà. Bạn cũng cần sống ở nhà hai trong số năm năm trước đó. Phải mất hai năm nói từ lúc bạn cố gắng bắt buộc được miễn trên bất kỳ ngôi nhà nào khác. Nói phương pháp khác, bạn không thể yêu cầu miễn trừ cho bất động sản đầu tư hoặc ngôi nhà đồ vật hai.

Tuy nhiên, các miễn trừ lành mạnh là 1 sự sụp đổ cho toàn bộ những chủ nhà. Người Mỹ nức danhcác người hà tằn hà tiện kinh khủng lúc kể tới kế hoạch tài chính. Chủ nhà phân phối một phương thức tằn tiện khá đơn thuần và chính phủ khuyến khích nó như vậy bằng cách chế tạo những khoản miễn thuế to này. Nếu bạn mang thể kéo nó ra, sắm nhà là 1 trong những động thái tối ưu nhất mà bạn từng làm.